חדשות חב"ד

משל הליווער

י''ב אב פ''ג

כמשל הליווער...

מנוף ענק בכניסה לירושלים מעוטר בדגל המשיח