חדשות חב"ד

יחי אדוננו בנוסח עדות המזרח...

ט''ז אב פ''ג

אחד הגולשים שיגר למערכת תמונה של ספר תורה ספרדי עם הכרזת הקודש יחי אדוננו..