חדשות חב"ד

דגל משיח על פסגות קילימנג'רו

י''ב אב פ''ג

מטייל הניף את דגל המשיח על פסגות הרי הקילימנג'רו