חדשות חב"ד

כרטיס חדש לחלוקה ולהפצה

ז' אב פ''ג

כרטיס משיח חדש הופק על ידי התמימים מישיבת ראשון לציון ובו מידע על אגרות קודש ועל תכני מדיה בנושא גאולה ומשיח