חדשות חב"ד

מקיימים את הוראת המלך

כ''ט תמוז פ''ג

על פי הוראת הרבי מלך המשיח שליט"א יתקיימו בכל לילה סיומי מסכת במרכז בית משיח 770.

המעוניינים לערוך סיום מתבקשים לפנות לרב מנחם נחום גערליצקי.