חדשות חב"ד

הכרזת הקודש נתלתה בהרחבת עזרת נשים

כ' תמוז פ''ג

כידוע בתקופה האחרונה הוקצתה עזרת נשים ברחוב קינגסטון לטובת התמימים.

היום סוף סוף תלו התמימים את הכרזת הקודש בחדר החדש.