חדשות חב"ד

הרב נחשוני התפעל מבקיאות התמימים

כ''ז תמוז פ''ג

ליל שישי האחרון, יצאו קבוצת בחורים משיעור א' בישיבה קטנה ראשון לציון, שלמדו בשקידה והתמדה בהצטינות, במשך זמן הקיץ, את כל הלכות תפילין, בשולחן ערוך אדמוה"ז (21 סימנים!) וקיבלו ממוצע %100 במבחנים, למבחן מקיף אצל הרב משה נחשוני שליט"א - רב הציבור החרדי בעיר, וראש מערך הכשרות, בראשון לציון.

 

הרב הביע התפעלות עצומה מהבקיאות, והחיות המיוחדת שהורגשה אצל התמימים.

 

לבסוף התעקש וטרח לחתום, על תעודה מהודרת לכל בחור, שהצליח במבחן, ובירכם בהמשך הצלחה בלימוד התורה ויראת שמים, והפצת המעיינות חוצה, תוך כדי שמציין, שכשהיה ביחידות אצל הרבי שליט"א מלך המשיח, הרבי בירך אותו "שיפוצו מעיינותיו חוצה" ותולה את הצלחתו בהשפעה בעיר בברכה זו.

 

בנוסף כל תמים שהצטיין, קיבל כהוקרה, ספר מיוחד.

 

 

יש"כ גדול לר"מ אחה"צ.

הרב יוסף יצחק שיחי' ויצהנדלר על ההשקעה המיוחדת במסירת השיעורים, בעידוד הלימוד אצל התמימים, כולל המבחן אצל הרב, עד לפרטים הקטנים.