חדשות חב"ד

בעוד שבועיים: ועידת פעילי משיח בארה"ק

כ''א תמוז פ''ג

בעוד שבועיים: ועידת פעילי משיח הארצית 

לקראת פעילות ואירועי הקיץ של שנת הקהל, מתארגנת בימים אלה ועידת פעילי משיח - לשלוחי הרבי שליט''א מלך המשיח, אנ''ש ומקורבים העוסקים במבצעי הקודש והתמימים חיילי בית דוד היוצאים בחודש הבא לתקופת 'בין הזמנים'. 

בועידה ישאו דברים רבנים ושלוחים העוסקים בהפצת בשורת הגאולה, אשר יחזקו את הפעילות והעיסוק *ב'שליחות היחידה - קבלת פני משיח צדקנו'* ויטכסו עצה כיצד לפעול בפועל ממש את ההתגלות המושלמת בעולם.

במקום ייערך יריד גאולה ומשיח עם מבחר מוצרים במחירי הפצה מיוחדים! הכניסה במחיר מסובסד ל'תמימים'.

הרשמה מראש חובה:

054-2248-770