חדשות חב"ד

"ייהפך תיכף ליו"ט"

י''ז תמוז פ''ג

בקשר עם יום רצון לה' י"ז תמוז אנו מגישים בזה תצלום נדיר מכתב יד קדשו של הרבי שליט"א מלך המשיח אודות י"ז תמוז

"יום השלישי, טוב תמוז יהפך תיכף ליו"ט"