חדשות חב"ד

גלריה מחאפלת הגאולה בבית משיח 770

ד' תמוז פ''ג

גלריה מחגיגות חאפלת הגאולה האמיתית והשלימה של התמימים ב770 בית משיח

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!!!