חדשות חב"ד

אלפים בעצרת גאולה ומשיח בבת ים

ג' תמוז פ''ג

אלפים רבים של אנשים נשים וטף גדשו את האמפי תיאטרון בבת ים.

לקמן כמה תמונות מאת הצלם מענדי טוויטו