חדשות חב"ד

הרב הראשי לישראל בביקור ב770 בית משיח

ג' תמוז פ''ג

הרב דוד לאו ביקר היום בבית משיח 770 , בית רבינו שליט"א שבבבל.