חדשות חב"ד

ג' תמוז: יום גאולה ומשיח ב770

ב' תמוז פ''ג

יום גאולה ומשיח ללימודי ענייני משיח וגאולה מסביב לשעון בבית משיח 770