חדשות חב"ד

הופיע: שירו למלך לכבוד המלך המשיח!

כ''ט סיון פ''ג

לאחר עבודה מאומצת והשקעה רבה יצא לאור עולם הספר "שירו למלך" - חידושים, עיונים, פלפולים ופסקים מאת רבני ישובי וקהילות ישראל לכבודו של מלך.

 

במהלך השנה האחרונה עמלו תלמידי התמימים ב-770 בית משיח על הוצאתו של הספר הייחודי לאור עולם לכבוד י"א ניסן בשנה שעברה, בו צוינו מאה ועשרים שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

 

בספר נאספו בקפידה דברי תורתם של רבני הערים הראשיים, היישובים והקהילות בארץ הקודש, שנכתבו במיוחד עבור הספר לכבודו של הרבי ומהווים יחדיו כרך נכבד לכבוד ולתפארת נשוא הספר.

 

את הספר מכבדים בהשתתפותם עשרות מרבני ארה"ק, וכטעימה על קצה המזלג נמנה בראשם את הרב הראשי לישראל הגר"ד לאו שליט"א, רבה של אור יהודה הגר"צ כהן שליט"א, רבה של אילת הגר"י העכט שליט"א, רבה של באר שבע וחבר מועצת הרבנות הראשית הגר"י דרעי שליט"א, רבה של בת ים הגר"א בר שלום שליט"א, רבה של חדרה הגר"ש ביטון שליט"א, רבה של מעלות הגר"מ סייג שליט"א, רבה של נוף הגליל הגר"י הרצל שליט"א, רבה של נס ציונה הגר"א צוריאל שליט"א, רבה של נשר וחבר מועצת הרבנות הראשית הגר"י לוי שליט"א, רבה של קרית אונו וחבר מועצת הרבנות הראשית הגר"ר ערוסי שליט"א, רבה של קרני שומרון הגר"י הלוי שליט"א, רב הכותל והמקומות הקדושים הגר"ש רבינוביץ' שליט"א, ועוד ועוד עשרות רבני ערים יישובים וקהילות בארצנו הקדושה אשר מפני קוצר היריעה לא נזכרו כאן.

 

הספר נערך ויוצא לאור בהוצאת מערכת "שירו למלך" שעל ידי מערכת הערות התמימים ואנ"ש בית משיח 770.

 

הספר המכובד הינו חידוש ייחודי מסוגו בעולם התורני ומהווה כבוד גדול לנשואו, הרבי מלך המשיח שליט"א, מאת כבוד מעלת הרבנים ובמיוחד על פי הוראתו הק' להוסיף בלימוד התורה ועד לחידוש בתורה, המתבטא במיוחד בכתיבת חידושי תורה. זאת ועוד, ידועים דברי הרבי מלך המשיח שליט"א בשיחת ש"פ משפטים תשנ"ב ועוד על דבר מעלת כוחם של רבנים ופסקי דיניהם, אשר בכוחם ככח התורה לפעול בעולם ובייחוד בקשר לגאולה.

 

במערכת "שירו למלך" בטוחים ומצפים כי פעולה זו של הדפסת הספר תהווה פעולת ה"מכה בפטיש" לזירוז התגלותו של הרבי מלך המשיח שליט"א תיכף ומיד ממש בגאולה האמיתית והשלימה.