חדשות חב"ד

דרושים שלוחים לפיליפינים

כ''ה סיון פ''ג

יחי המלך המשיח!

זוג דחוף לבית חב"ד גדול בפיליפינים לשלושה חודשים

עד אחרי אלול

תנאים מעולים

לפרטים : 0534206068 אהרון