חדשות חב"ד

התמימים החליטו: בונים את הארמון!!!

ט''ז תמוז פ''ג

לאחר עשרות שנים שבהם אף אחד לא עושה כלום לבניית הארמון של הרבי מליובאוויטש שליט"א מלך המשיח עצומ"ה נס"ו,

התמימים החליטו לקחת יוזמה ולהתחיל לבנות את הארמון! כן כן, לבנות את הארמון.

לקמן כמה תמונות מהצעדים הראשונים של הבנייה