חדשות חב"ד

מבצע הפצה אדיר של מוצרי גאולה ומשיח!!!

י''ז סיון פ''ג

מטה הפצת משיח יוצא במבצע הפצה אדיר עם נציגים בכל רחבי הארץ.

לפרטים: