חדשות חב"ד

התוועדות ט"ז בסיון בעיר הגאולה

ט''ז סיון פ''ג

רבים נטלו חלק בהתוועדות ט"ז סיון בבת ים.

נאמו רבנים חשובים ואישי ציבור, כמו כן שלוחים שזכו להתקרב על ידי הרב זמרוני סיפרו והעלו סיפורים מתוך התוועדות לזירוז הגאולה.