חדשות חב"ד

תמונת היום: סככת הגאולה

ט''ז סיון פ''ג

סככת משיח במבצעים על ידי התמימים מישיבת תות"ל קווינס