חדשות חב"ד

המלך המשיח ביחידות כללית לאורחים

י''א סיון פ''ג

לרגל סיום חג השבועות והנלווה, נכנסו האורחים שליט"א ליחידות עם הרבי שליט"א מלך המשיח במערב 770.