חדשות חב"ד

פרסום שבע מצוות בשומרון

ה' סיון פ''ג

התמימים חיילי בית דוד יצאו במיזם חדש של הדבקת פוסטרים עם שבע מצוות בני נח בשומרון.