חדשות חב"ד

אסיפת היערכות של 'מצות האמונה'

י''ט שבט פ''ג

אסיפת היערכות של התמימים לקראת אפיית 'מצות האמונה'