חדשות חב"ד

תמונת היום

כ''א שבט פ''ג

תמונת היום: שלט מרשים נתלה היום בבית משיח צדקנו לרגל היום הגדול