חדשות חב"ד

הוצאת ספרים "קה"ת" • יום הולדת בהנגשה

ב' ניסן פ''ב

לקראת י"א ניסן הבעל"ט - יום הולדת נשיא הדור - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הוציאה לאור מערכת "אוצר החסידים" שע"י הוצאת ספרים "קה"ת" את הספר "יום מלכנו".

הספר מלקט:
א. שיחותיו של הרבי מלך המשיח שליט"א ה'מוגה' (בעיקר) וכן את ה'בלתי מוגה'.

ב. מכתביו ומענותיו של הרבי מלך המשיח שליט"א וכן הוספות רבות - בעניינו של יום ההולדת אצל בני ישראל בכלל ובנשיא הדור בפרט.

לרכישה >> הקליקו כאן <<