חדשות חב"ד

הרב גיא מלכא התוועד ביד בנימין

י''א שבט פ''ב

התוועדות י' שבט התקיימה ביד בנימין על הרב גיא מלכא