חדשות חב"ד

מלווה מלכה במוצאי שבת

כ''ו טבת פ''ב

לקראת י' שבט, ובהתקרב יום הגדול - י"א ניסן - 120 שנה להולדת כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, יתקיים במוצאי שבת הקרוב אסיפת הכנה לקראת הפעולות סביב י"א ניסן.

הפרטים במודעה: