חדשות חב"ד

פינת החי וקיים • אור לכ"ד טבת תשפ"ב

כ''ד טבת פ''ב

עם סיבוב מחוג השעון לשעה 00:00 החלה ההתוועדות הקבועה התוועדות פינת החי וקיים השבועית לחיזוק האמונה הטהורה במלך המשיח ובנצחיות חייו.

בזמן ההתוועדות - ניתן הי' לשמוע ניגונים וכיו"ב מההתוועדות של גבאי בית הכנסת.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.