חדשות חב"ד

הלווית ר' יחיאל ראסקין | כ"ג טבת תשפ"ב

כ''ג טבת פ''ב

לצערנו הרב נודע לקהל התמימים ואנ"ש אשר בשכונת המלך על דבר הליכתו (במוצ"ש) של ר' יחיאל מיכל ראסקין ז"ל - מנהל חנות הירקות הידועה אשר בשכונת קראון הייטס.

היום (ב') נערכה הלוויתו שהחלה בשכונת 'בורו פארק' ועברה גם ב770 - בית משיח.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.