חדשות חב"ד

שיעור 'דבר מלכות' • פרשת שמות • תשפ"ב

כ' טבת פ''ב

כמו בכל שבת, מארגנים התמימים 'חיילי בית דוד' - שיעור 'דבר מלכות' המתקיים מתחת לשולחן ההתוועדות של הרבי מלך המשיח שליט"א.

ובמיוחד למלאות שלושים שנה לאמירת השיחה - תשנ"ב • תשפ"ב.

כולם מוזמנים!

מגיש: יעקב וואלפסאהן.