חדשות חב"ד

שיעור 'דבר מלכות' בבאר שבע

כ' טבת פ''ב

בשכונת דרום בעיר העתיקה אשר בבאר שבע - בירת הפריפרי' הדרומית שוכן לו בית חב"ד קטן ואף צנוע.

בד' אמות אלו פועל הת' שמואל שי'  ​​​​​​מלכה אשר מפעיל במקום זה פעילות ילדים שיעורים ועוד.

גם השבוע התקיים לו שיעור 'דבר מלכות' השבועי עם הרב צבי שי' הלל שהסביר לקהל המשתתפים את דברי הרבי מלך המשיח שליט"א במשלים והפשטה מיוחדת במינה.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.