חדשות חב"ד

תמונת הלילה: דגלי משיח בהפגנה בירושלים

ח' טבת פ''ב

דגלי משיח הציפו את הפגנת המחאה במלאות שנה להרצחו של הנער הק' אהוביה סנדק הי"ד.

ההפגנה התקיימה בגשר המיתרים שבכניסה לירושלים עיר הקודש, תובב"א ע"י הרבי שליט"א מלך המשיח.

המפגינים זעקו והביעו את המסר כי הפיתרון היחיד הוא הגאולה האמיתית והשלימה!