חדשות חב"ד

מוצ"ש הקרוב: קידוש לבנה אדיר ב770

ו' טבת פ''ב

כמו בכל חודש, באירגונו של השליח הנמרץ הרב ליאור מלכא, יתקיים במוצאי שבת הקרוב קידוש לבנה אדיר בחצרות קדשנו, בהשתתפות הרבי שליט"א מלך המשיח.

בתכנית יתקיימו הגרלות לילדים ולמשתתפים, ויתקיימו ריקודי שמחה כשמחת נישואין לזירוז הגאולה השלמה.