חדשות חב"ד

תמונת היום • שלום זכר ב770

ו' טבת פ''ב

א' הגולשים שלח למערכת מודעת מזל טוב לא' מאנ''ש בקריית מלאכי - נחלת הר חב"ד, המזמינה את הציבור ל'שלום זכר' שיתקיים בבית משיח 770 על בימת ההתוועדויות...

לאלו שלא יזכו להיות נוכחים בגשמיות ב770 תתקיים גם התוועדות בבית משפחת התינוק.

מזל טוב!