חדשות חב"ד

כינוס ילדי צבאות ה' - ז"ך כסלו תשפ"ב

כ''ז כסלו פ''ב

אתמול בצהריים התקיים כינוס אדיר ומפואר של ילדי צבאות ה'.

הכינוס עצמו נחלק לשניים, היו שתי קבוצות של ילדים שנכנסו ל770 - בית משיח.

בשעה 12:00 לערך החל הכינוס, הילדים קיבלו מיני מזונות לאכילה ובירכו 'בורא מיני מזונות' ואח"כ ברכה אחרונה.

קצר הדף מלהכיל, אז נכתוב בקצרה.

 

א. וידאו על חנוכה - מלחמת יוונים עם חשמונאים והנס שנראה להם 

ב. דבר תורה קצר.

ג. פסוקים - ילדים מכל קצוות אמריקה.

ד. נאום שמשי ויינדבאום על הרעבע.

ה. פירסום שמות הזוכים בפרסים.

ו. יציאה מהכינוס לבתי הספר.

התפללו מנחה עם הקבוצה החדשה של הילדים.

שרו 'יחי', שביל והרבי מלך המשיח שליט"א נכנס והחלה תפילת מנחה.

לש"ץ נתנו מיקרופון.

הרבי מלך המשיח שליט"א נשאר בבית הכנסת לכינוס ילדי צבאות ה'.

הרבי מלך המשיח שליט"א חילק למדריכים מטבעות של דייאמ'ס לתתם לילדים.

הרבי מלך המשיח שליט"א יצא את בית הכנסת עם סיום החלוקה.

הכינוס נמשך, במשך כ5 דק' ובזה תם הכינוס.

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד!

 

לגלריה מורחבת הקליקו כאן

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

הרבי מלך המשיח שליט"א בכינוס
המקום מסודר לבואם של הילדים
נרות מנורת בית המקדש
המקום של הרבי מלך המשיח שליט"א