חדשות חב"ד

פעילות משיח - ישיבת תות"ל באר שבע-חנוכה

כ''ו כסלו פ''ב

התמימים חיילי בית דוד - אשר בישיבת תומכי תמימים ליובאוויטש - חב"ד באר שבע (הישיבה היחידה) יצאו היום עם יו"ר המוסדות הרב ירמיהו קאליפא והרב ראובן בן חמו להפיץ את אור המשיח בגזרת הדרום אשר בגדה המערבית.

 

התמימים התפרסו בכמה בסיסים צבאיים.

להלן גלריה מורחבת.

מגיש: יעקב וואלפסאהן.

ר' ראובן בן-חמו