חדשות חב"ד

עושים פעילות חנוכה? פרסמו ב'הגאולה'!

כ''ה כסלו פ''ב

פירסומי ניסא!

שלוחים, פעילים, עושים פעילות בחנוכה?

'הגאולה' מזמינים אתכם לפרסם לכולם - "מפרסמין עושי מצווה".

יש לשלוח תמונות איכותיות עם טקסט קצר מהפעילות לאימייל: [email protected]

או לוואצפ:

http://wa.me/97236777075

 

יחי אדוננו מורנו ורבינו מלך המשיח לעולם ועד