חדשות חב"ד

פעילות משיח בבורו פארק

כ' כסלו פ''ב

לכבוד י"ט כסלו קיימו התמימים מבית משיח 770 פעילות להפצת בשורת הגאולה והגואל בכניסה לשטיבל המרכזי והוותיק 'שומרי שבת' בבורו פארק.

אלפי ספרי חסידות וגאולה המשיח נמכרו במהלך היום, וכמו כן אלפים נחשפו לרבי שליט"א מלך המשיח באמצעות מסך ענק שהקרין ללא הרף קטעי וידאו בענייני השעה ובמיוחד ענייני משיח וגאולה ועידודי יחי אדוננו.

התוועדות
צופים במראות קודש
מכירת הספרים