חדשות חב"ד

תמונת הלילה: בית הלל ובית שמאי כאחד

כ''ה כסלו פ''ב

לידי המערכת הגיעה תמונה מביתו של אחד מאנ"ש שעל פי שיחת הרבי שליט"א מלך המשיח שבזמן הגאולה תהיה ההלכה כב' השיטות יחד - כבית הלל וכבית שמאי, הדליק הלילה כב' השיטות.