חדשות חב"ד

חלוקת דולרים לצדקה

כ''ב אלול פ''א

כמידי יום ראשון יצא הרבי שליט"א מלך המשיח לחלק דולרים לצדקה לאנשים נשים וטף.