חדשות חב"ד

ז' אלול תשפ"א • יומן

ט' אלול פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים מבית משיח צדקינו

היומן ע"י הת' מנ"ק 

יום ראשון, ז' אלול תשפ"א 

 

היום, מציינים 30 שנים מאז השיחה המפורסמת משבת פרשת שופטים ז' אלול ה'תנש"א, בה הודיע על הנבואה העיקרית שהנה זה משיח בא.

שיעור בשורת הגאולה היה כרגיל במקומו הקבוע, בארגון ר' זלמן ברוכשטט.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו כרגיל בשעה 10 לערך, החזן היה הת' אפרים גלזומיצקי. לא אמרו תחנון (בגלל הסיום ספר תורה שהיה בהמשך היום לז"נ הת' לוי היינץ).

לאחר שהחזן הכריז יחי ורנ"ק עשה התקיעות והכריז הכרזות הקבועות יצא הרבי שליט"א מלך המשיח מביהכנ"ס בשעה 10:38 לערך. 

אחר שחרית היה הלווי' של הת' צבי זיו הכהן לאן, יה"ר שיפסקו אירועים כאלו.

בשעה 10:58 לערך יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א לחלק דולרים לצדקה כמידי יום ראשון.

בתחילה עברו גברים, אח"כ עברו נשים לכמה דקות. בשעה 11:04 הכריזו יחי וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א חזר לחדרו.

(להעיר שכמעט מיד אחרי החלוקה פתחו הדלת הראשי של 770...).

ליד הארון קודש היה התוועדות גדולה של בר מצוה  עם ארוחת בוקר וכו' לשתי תאומים למשפחת ליפשיץ מצפת ועוד א'. 

לקראת הכנסת ספר תורה הערב, ציפו את הספרי תורה בפלסטיק, כדי שהם לא יהרסו בההקפות.

לאחר סדר התקיימה השבע ברכות של הת' יוסף זלמן שיפרין על הבימה של ההתוועדות.

למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 3:15 לערך, החזן היה רנ"ק. לא אמרו תחנון ולאחר שילד אחד (כהן) הכריז יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא מלך המשיח שליט"א בשעה 3:30 לערך.

שיעור דבר מלכות היה ע"י הת' פסח שיפמאן.

ב6 לערך (עד קצת לפני 8) התקיימו הקפות ב770 לכבוד הסיום ספר תורה לז"נ הת' לוי היינץ.

למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:30 לערך, החזן היה רנ"ק ולאחר שילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:42 לערך.

גם היום לא זכו לקידוש לבנה בגלל העננים.

 

היה ליד הארון קודש בר מצוה של משפחת ליפשיץ.