חדשות חב"ד

חלוקת דולרים - ראש חודש אלול

א' אלול פ''א

בחודש אלול 'המלך בשדה'.

א' דראש חודש אלול המלך המשיח יצא כמידי עם יום ראשון לחלק דולרים לצדקה בכניסה הראשית של בית משיח.