חדשות חב"ד

כ"ג מנחם - אב תשפ"א • יומן

כ''ה אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

יום ראשון, כ"ג מנחם - אב תשפ"א

 

היומן ע"י הת' משה נחמן הלוי שיחי קרולפסקי.

לשחרית נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 10:00 לערך, החזן היה ר' מענדל קארף.
בסיום התפילה, לאחר שהילדים הכריזו יחי אדונינו ורנ"ק הכריז גאומ"ש ו'היום יום', יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:42 לערך.
בשעה 11:02 יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מהפתח הראשי למעמד חלוקת דולרים. החלוקה התנהלה כמידי שבוע, כשבתחילה עבר תור הגברים וב11:04 עבר תור הנשים ואח"כ עברו כמה שהגיעו מאוחר. בתור האנשים נצפו גם מקורבים שהגיעו במיוחד לחלוקה. בשעה 11:07 פסק התור וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו חזר לחדרו הק'.
בקידמת בית משיח ליד הארון קודש היה התוועדות בר מצוה.
בשעה 12:00 לערך הגיע המשב"ק ר' חס"ד הלברשטם שליט"א ל770 לכבוד היום הולדת ה-71 שלו, וסביבו התיישבו קבוצה גדולה של תמימים, והוא סיפר סיפורים בשולחן שאחרי הבימה של התפילות.
בשעה 1:50 הגיע י.ו. ומתח סרט צהוב סביב גוש הספסלים שבין בימת ההתוועדויות לבימת התפילות של מלך המשיח, עבור צביעת הספסלים, כמו כל שנה לפני ר"ה.
גוי אחד שהוא הביא צבע את הספסלים במהלך היום (לקח לו המון זמן).
 באותו הזמן חס"ד הלברשטם עדיין התוועד עם התמימים וההתועדות היה עד 2:50 לערך. 
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 3:15 לערך, החזן היה ר' א. פופר. לתפילה הגיע קבוצה של פוילישע חסידים. אמרו תחנון. לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על מעריב יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בשעה 3:31 לערך.
שיעור דבר מלכות התחיל קצת מאוחר ונמסר ע"י הת' מענדי איתן, הת' לוי בטניק ומשה נחמן קרולפסקי.
הגוי המשיך לצבע הבפסלים במהלך היום והשאירו את השטח הנ"ל ריק כדי לתת לספסלים להתייבש, מה שגרם למחסור במקומות בסדרים.
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 לערך, החזן היה הרב ש. הערץ. כשסיים את קדיש בתרא, עוד לפני שהספיק להכריז יחי, רנ"ק הכריז במקומו, ואח"כ הודיע על שחרית וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו חזר לחדרו בשעה 9:40 לערך.
ליד הארון קודש התקיים המבחן על השיחה של דבר מלכות משבוע שעבר ביוזמת מטה הדבר מלכות.