חדשות חב"ד

יומן • כ' מנחם - אב תשפ"א

כ''ב אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו 

יום חמישי, כ' מנחם - אב תשפ"א

היומן ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי קרולפסקי.

לאט לאט לפני שחרית התחילו אנ"ש והתמימים לתפוס מקומות במזרח 770, כדי לראות ולשמוע את כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו שיל"ו כמה שיותר טוב בעת היותו שליח ציבור.
לשחרית הגיע קבוצה של ילדים מחדר / גן ישראל - אור מנחם להתפלל במנין של הרבי שליט"א מלך המשיח, ועמדו על הבימה של התפילות.
סידרו את מקומו של הרבי שליט"א מלך המשיח ליד עמוד הש"ץ כאתמול, אם כי שטיח יותר קטן (השחור של ההתוועדויות).
כשהרבי שליט"א מלך המשיח נכנס לתפילת שחרית שרו כאתמול בלילה יחי אדונינו בניגון ההתקפות של רלוי"ק ז"ל. בשעה 10:26 ממ"א הביא להרבי פתק על תחנון.
אחר חזרת הש"ץ נ"ק הכריז 'קדיש'...
לקריאת התורה הוציאו את הספר תורה הקטן של הטנקיסטים,  הרבי הביא את הספר תורה לבימה במרכז החית (שמו את הסטנדר של החלוקות ועליו מפת קטיפה).
הבעל קורא היה הת' בערל צייטלין. לראשון עלה חתן בר מצוה, לשני עלה ממ"א ולשלישי עלה כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א, ואח"כ אמר קדיש. היו כמה מי שברכ'ס והגומל. ר' אריה קדם הכריז יחי אדונינו.
כמה פעמים בשחרית היו ילדים שהתקרבו למקומו של הרבי וממ"א עצר בעדם. לאחר שרנ"ק הכריז גאומ"ש והיום יום ועל הראלי (וביקש מכולם לפנות את הביהכנ"ס ע"מ שיוכלו לסדר) ועל מנחה ב2:20 (שלו היה בפעול) יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 11:07.
אחרי הריקודים, (שבין הניגונים הקבועים החלו אף לשיר לאחרונה "קבוצה פ"ב"...) היה "סעודת עניים" (עשירים) לכבוד החתונה של הת' זלמן הרטמן ליד הארון קודש. כמו כן היה בר מצוה על הבימה של ההתועדות, ועוד בר מצווה בין בימת ההתוועדויות לבימת התפילות.
ב11:45 לערך כיבו את הארות ב770 כדי לסדר בשביל הראלי.
סידרו על הבימה את הסטענדר של השיחות לקראת הראלי, עם מיקרופון וכו'.
במהלך הימים אלו (ובפרט אתמול והיום) ממשיכים את השיפוצים בבנין הפנימיה - 749.
ב2:10 לערך כבר כבה הנר (בצד ימין) שעל הסטנדר של החזן, ולפני מנחה שמו עוד נר קטן.
הגיע ישיבת קיץ של ysp להתפלל מנחה ב770 
ואחרי שעזבו הגיע egp.
לפני מנחה, היה קצת אי-סדר בגלל שלא ידעו מתי יהיה מנחה עם הראלי. אמנם כבר אתמול (וכן בשחרית) הודיעו שמנחה יהיה ב2:20 ולאחריה ימשיך הראלי אבל אז עקב עיכוב הקעמפים (חיילי המלך), אמרו שיהיה בשעה 2:40 - 45 לערך.
כמה פעמים התחילו לשיר יחי כי חשבו שהרבי נכנס עכשיו ובשעה 2:50 מנחה התחיל, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיח' לעולם ועד ניגש לעמוד (לא היה ריבוע מסביב מסודר בגלל הראלי, אך דאגו שלא יעמדו קרוב מידי לכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א).
פרסו שטיח יותר גדול (מה שהיה אמש).
הילד נתן ווינפלד שר אשרי ואמר כל אמן, מודים וכו' בהרמקול.
בסיום חזרת הש"ץ כמה אמרו שאין תחנון, אבל בפעול כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א אמר.
בסיום התפילה כמה מחיילי צבאות השם הכריזו יחי ואז התחיל הראלי - בשעה 3:15. המנחה היה הת' משה גאלאמב. הכריזו  את הי"ב פסוקים ויחי, הילד שהכריז יחי החל מיד לשיר במיקרופון יחי אדוננו ואז המשיכו לשיר יחי. אח"כ שרו עם ישראול have no fear.
בסיום השירה המנחה ביקש לשמור על השקט בזמן שהרבי שליט"א מלך המשיח יאמר שיחה. הקרינו על גבי מסך כמה קטעים של הרבי מכינוסי ילדים.
אח"כ החייל בצבאות ה' (באראס) עלה לבימה והגיש לרבי שליט"א מלך המשיח חבילה עם פ"נים מכל הילדים, ומיד אחרי כן הרבי שליט"א מלך המשיח ירד להשולחן של החלוקות וחילק מטבעות למדריכים ואז יצא בשעה 3:37.
בשעה 4 לערך (אולי קצת לפני) הגיע הקעמפ מmontreal שבד"כ לא מגיע ל770 אבל השנה בגלל שהם בnew york הם הגיעו.
כח הילדים נעמדו לתפילת מנחה וראלי וכו', עם פסוקים ווידאו של הרבי שליט"א מלך המשיח. אח"כ הם שרו כמה ניגונים וכו'.
והראלי נגמר ב 4:55 לערך 
אחרי זה היה עוד 2 כינוסים לקעמפים נוספים.
באמצ ההפסקה סידרו את בית הכנסת בשביל ההתוועדות לכבוד כ' מנחם - אב, כמו כן היה שיעור גאולה ומשיח המרכזי ע"י הרב אריה קדם.
למעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30, החזן היה ר' שלומה מעיסקי ולאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על ההתוועדות ועל שחרית יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:42 לערך.
אחר מעריב הוקרן וידיאו של הרבי שליט"א מלך המשיח ואחרי זה התחיל ההתוועדות המרכזית של הביהכנ"ס והמנחה היה ר' גרשון אבצן.
דיבר: ר' מוטי ליפסקער , רק מיכאל גאלאמב, הרב פרוס ועוד

 

הכנות לקריאת התורה
שחרית
פתיחת הארון
הת' ממ"א הביא פתק על תחנון
הקהל במנחה
הכנות לשחרית
הקהל בשחרית
חיילי צבאות ה' מחדר אור מנחם