חדשות חב"ד

דגלי משיח ברעננה

י''ח אב פ''א

התמימים מנצלים את ימי בין הזמנים לפרסם את זהותו של הגואל - הרבי שליט"א מלך המשיח.

גם ברעננה, התמימים המפעילים את סניף יהדודס מנצלים את הזמן לקשט את העיר בדגלי משיח.