חדשות חב"ד

יומן • י"א מנחם - אב תשפ"א

י''ב אב פ''א

יומן "שמונים שנה" מאת א' התמימים בבית משיח צדקינו

יום שלישי, י"א מנחם - אב תשפ"א

 

היומן יו"ל ע"י הת' מ.נ. הלוי שיחי' ק. והת' ש.ד. שיחי' א

 

כן היום היה סדר השכם.
לשחרית נכנס הרבי שליט"א מלך המשיח כרגיל בשעה 10:00 החזן היה אברמ'ל גופין, כאתמול בלילה.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז גאומ"ש, היום יום, על הסיום ומנחה יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 10:42 לערך.
אחר כמה דקות היה הסיום על מסכת חגיגה ע"י הת' דובער פעלדמן. 
אחרי הריקודים היה התוועדות לרגל הנחת תפילין של הת' שלום דובער שיחי' שפינדלר, אחרי הבימה של התפילות.
מזג האויר היום היה נאה יחסית לימים האחרונים, והמיזוג ב770 היה קצת יותר מורגש, ב"ה.
למנחה נכנס כ"ק אדמו"ר נשיא דורינו משיח צדקינו שליט"א כרגיל בשעה 3:15, החזן היה כבשחרית.
לאחר שהילדים הכריזו יחי ורנ"ק הכריז על הסיום ועל מעריב, יצא כ"ק אדמו"ר נשיא דורנו משיח צדקנו שיל"ו בשעה 3:31.
ב3:34 היה סיום על מסכת ראש השנה ע"י הת' שניאור זלמן בן-שמואל.
שיעור דבר מלכות היה כאתמול, מפי הת' יוסי סגל.
בימים אלו חוזרת תקופת החתונות וכרגיל יש בכל יום חופה ולפעמים יותר בחצר 770, כן ירבו.
לתפילת מעריב נכנס כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו כרגיל בשעה 9:30 החזן היה רנ"ק ולאחר שילד אחד (הענדל) הכריז את הכרזת הק', רנ"ק הכריז על הסיום ועל סיום מסכת יחד עם סיום ספר אהבה ברמב"ם,  ואז יצא כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שיל"ו בשעה 9:43.
אחר כמה דקות התחיל הסיום, היום הסיום היה ע"י הרב נחמן יוסף טווערסקי שליט"א על מסכת סוכה.
סדר שליחות - הסדר השבועי לבוגרי הקבוצה'ס בשיחות אודות שליחות - נדחה מאתמול עקב הריקודים, והתקיים היום.