חדשות חב"ד

סיום מסכת בבית חב"ד רמת אביב ג'

ה' אב פ''א

כפי הוראת הרבי שליט"א מלך המשיח לערוך סיומי מסכת בתשעת הימים, נערך סיום מסכת בבית חב"ד רמת אביב ג'.