חדשות חב"ד

יח"י שנה לאישור המלך

ג' אב פ''א

ראש חודש מנחם אב תשנ"ג, לפני 28 שנים בדיוק, הוא התאריך של ה'פתח דבר' בספר בשורת הגאולה - הספר הראשון שזכה לצאת באישור ובצורה רישמית עם התואר - כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

להלן הסיפור המלא כפי שמתואר בליקוט מענות קודש תשנ"ג:

"לחברי ה"ועד להפצת שיחות" ששאלו אודות שמו של ספר חדש המלקט את שיחותיו של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א מספרי השיחות תש"נ - תשנ"ב אודות עניני משיח וגאולה, כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א בחר את השם "בשורת הגאולה" לאחר שהוצעו בפניו מספר שמות.

כמו"כ על דף השער שאלו באם לכתוב "מאת כ"ק אדמו"ר שליט"א", או "מלוקט משיחות כ"ק אדמו"ר שליט"א", וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ענה כהצעה הראשונה.

לאחר מכן אמר המזכיר "כתוב כאן על הרבי מלך המשיח, מאכט מיט אויס?", וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א ענה לשלילה.

ושאל שוב: "זוהי הפעם הראשונה שבספר של קה"ת כתוב באופן רשמי שהרבי נק' מלך המשיח, ארט ניט?", וכ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א הניד שוב בראשו הק' לשלילה.

שער הספר
התואר מלך המשיח בפתח דבר