חדשות חב"ד

קה"ת: עוד שתי ספרים חדשים

כ''ט תמוז פ''א

לאחר שנים שאזל, יצא לאור שוב אגרות קודש כרך כ"ג של כ"ק אדמו"ר מלך המשיח שליט"א.

וכן סידור תהלת ה' בפורמט גדול.

על שניהם מתנוססת הכרזת הקודש באותיות של זהב.