חדשות חב"ד

לומדים דבר מלכות וטסים למשיח

כ''ד תמוז פ''א

מבצע הדבר מלכות הגדול יוצא לדרך.

לומדים את הדבר מלכות, נבחנים, וזוכים לקבל סיוע כספי בנסיעה לרבי שליט"א מלך המשיח.

לכל הפרטים: 058-5756770