חדשות חב"ד

עלון הקהלת קהילות - פ' פנחס

כ' תמוז פ''א

העלון השבועי של הקהלת קהילות